W Zespole Szkół w Białej działa Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców uczniów, która wspiera działalność statutową szkoły.

Zasady wyłaniania Rady Rodziców i jej konstytuowania uchwala zebranie przedstawicieli rodziców wszystkich klas. Zebranie to ustala również planowe zadania Rady Rodziców.

Rada Rodziców:

Może występować do organu prowadzącego szkołę, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, Dyrektora i Rady Pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw Szkoły.

W celu wspierania działalności statutowej Szkoły może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.

 

Rada Rodziców uchwala regulamin swej działalności, który nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.

 


 

Rada Rodziców w Zespole Szkół w Białej w roku szkolnym 2016/2017

 

Przewodniczący Rady Rodziców: Paweł Maj

Zastępca przewodniczącego: Elwira Kałuża

Skarbnik: Agnieszka Krauze

Sekretarz: Agata Musiał

 

Członkowie:

Dorota Chrząstek - Dudek

Sylwia Szafer

Gabriela Maj

Małgorzata Lechowska

Dorota Bułacz

 

067575
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
Zeszły tydzień
W tym miesiącu
Zeszły miesiąc
Wszystkie
107
188
2234
63327
4818
9897
67575

Your IP: 54.227.88.174
Server Time: 2018-02-18 04:48:57