W Zespole Szkół w Białej działa Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców uczniów, która wspiera działalność statutową szkoły.

Zasady wyłaniania Rady Rodziców i jej konstytuowania uchwala zebranie przedstawicieli rodziców wszystkich klas. Zebranie to ustala również planowe zadania Rady Rodziców.

Rada Rodziców:

Może występować do organu prowadzącego szkołę, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, Dyrektora i Rady Pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw Szkoły.

W celu wspierania działalności statutowej Szkoły może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.

 

Rada Rodziców uchwala regulamin swej działalności, który nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.

 


 

 

252926
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
Zeszły tydzień
W tym miesiącu
Zeszły miesiąc
Wszystkie
39
97
269
251670
736
6305
252926

Your IP: 3.236.96.157
Server Time: 2020-07-07 08:03:55