W Zespole Szkół w Białej działa Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców uczniów, która wspiera działalność statutową szkoły.

Zasady wyłaniania Rady Rodziców i jej konstytuowania uchwala zebranie przedstawicieli rodziców wszystkich klas. Zebranie to ustala również planowe zadania Rady Rodziców.

Rada Rodziców:

Może występować do organu prowadzącego szkołę, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, Dyrektora i Rady Pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw Szkoły.

W celu wspierania działalności statutowej Szkoły może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.

 

Rada Rodziców uchwala regulamin swej działalności, który nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.

 


 

Rada Rodziców w Zespole Szkół w Białej w roku szkolnym 2016/2017

 

Przewodniczący Rady Rodziców: Paweł Maj

Zastępca przewodniczącego: Elwira Kałuża

Skarbnik: Agnieszka Krauze

Sekretarz: Agata Musiał

 

Członkowie:

Dorota Chrząstek - Dudek

Sylwia Szafer

Gabriela Maj

Małgorzata Lechowska

Dorota Bułacz

 

129268
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
Zeszły tydzień
W tym miesiącu
Zeszły miesiąc
Wszystkie
63
404
1735
124734
8450
10201
129268

Your IP: 54.210.61.41
Server Time: 2019-02-21 08:25:30