W Zespole Szkół w Białej działa Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców uczniów, która wspiera działalność statutową szkoły.

Zasady wyłaniania Rady Rodziców i jej konstytuowania uchwala zebranie przedstawicieli rodziców wszystkich klas. Zebranie to ustala również planowe zadania Rady Rodziców.

Rada Rodziców:

Może występować do organu prowadzącego szkołę, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, Dyrektora i Rady Pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw Szkoły.

W celu wspierania działalności statutowej Szkoły może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.

 

Rada Rodziców uchwala regulamin swej działalności, który nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.

 


 

Rada Rodziców w Zespole Szkół w Białej w roku szkolnym 2016/2017

 

Przewodniczący Rady Rodziców: Paweł Maj

Zastępca przewodniczącego: Elwira Kałuża

Skarbnik: Agnieszka Krauze

Sekretarz: Agata Musiał

 

Członkowie:

Dorota Chrząstek - Dudek

Sylwia Szafer

Gabriela Maj

Małgorzata Lechowska

Dorota Bułacz

 

107600
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
Zeszły tydzień
W tym miesiącu
Zeszły miesiąc
Wszystkie
73
92
253
106530
1225
6335
107600

Your IP: 52.91.185.49
Server Time: 2018-12-11 16:25:13