Samorząd tworzą wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej.

Zasady wybierania i działania organów Samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół uczniów
w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy Samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.

Samorząd może przedstawiać, Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski
i opinie we wszystkich sprawach Szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

  • prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,
  • prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
  • prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem
  • szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,
  • prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej,
  • prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi
  • potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem,
  • prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu.

 

 

 

252926
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
Zeszły tydzień
W tym miesiącu
Zeszły miesiąc
Wszystkie
39
97
269
251670
736
6305
252926

Your IP: 3.236.96.157
Server Time: 2020-07-07 08:03:55