Samorząd tworzą wszyscy uczniowie Zespołu Szkół - Szkoły Podstawowej i Gimnazjum.

Zasady wybierania i działania organów Samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół uczniów
w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy Samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.

Samorząd może przedstawiać, Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski
i opinie we wszystkich sprawach Szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

  • prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,
  • prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
  • prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem
  • szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,
  • prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej,
  • prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi
  • potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem,
  • prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu ( w gimnazjum).

Samorząd Uczniowski opiniuje Szkolny Program Wychowawczy, Statut i Program Profilaktyki.

 

Samorząd Uczniowski -  Szkoła Podstawowa

przewodnicząca: Paulina Kocińska

zastępca przewodniczącej: Oskar Świącik

członkowie: Emilia Pawłowska

Wiktoria Marcinkiewicz

Patrycja Zych

Opiekun: mgr Grażyna Bednarek

 

 Samorząd Uczniowski - Gimnazjum

przewodniczący: Kacper Rorat

zastępca przewodniczącego: Agata Grajcar

Patrycja Bułacz

 

Sekcja porządkowa

Konrad Kędziora

Dominik Nowak

Nicholas Cebula

 

Sekcja kulturalno-oświatowa

Edyta Bąbińska

Weronika Nocoń

Liwia Ligus

 

Sekcja redakcyjno-informacyjna

Jakub Tomczyk

Emilia Kowalik

Aleksandra Poch

Opiekun: mgr Urszula Kowalczyk

107606
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
Zeszły tydzień
W tym miesiącu
Zeszły miesiąc
Wszystkie
79
92
259
106530
1231
6335
107606

Your IP: 52.91.185.49
Server Time: 2018-12-11 16:25:41